Dziękujemy!

Dobiegł końca czas Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim rodzinom, które przyjęły do swoich domów pielgrzymów z Włoch. Dziękujemy młodzieży - Animatorom i Wolontariuszom za organizację Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby spotkanie młodych w parafii Jazowsko było świętem radości, młodości i wiary.

 


 

 

 

Plan tygodnia misyjnego

 

20.07 - środa

18:00 - Przyjazd do parafii

Przywitanie w kościele

Poczęstunek

                Wspólna modlitwa prowadzona przez proboszcza

                Przekazanie diecezjalnych pakietów ŚDM

                Informacje organizacyjne

                Błogosławieństwo

                Rozesłanie do domów

 

Więcej…

 

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego festynu parafialnego: dobrodziejom, ofiarodawcom, tym którzy ofiarnie pracowali, przy przygotowaniu obiektu Budowlanych, pracującym na stoiskach poszczególnych wiosek, sołtysom z radami sołeckimi, druhom strażakom z Kadczy i Jazowska, dzieciom i młodzieży, którzy włączyli się w występy na scenie, Paniom, dzieciom i młodzieży z parafialnej Caritas  oraz Wam wszystkim za tak liczne i piękne uczestnictwo w festynie. Bardzo dziękuję za Waszą hojność: dochód z festynu wyniósł 43659 zł. Pieniądze zostają przeznaczone na renowację ołtarzy w naszym kościele. 

 Zapraszamy do Galerii z III Festynu Parafialnego

IIIFestynParafialny_35